Ontdek wat fondsenwerving is en leer hoe je ermee aan de slag kunt gaan!

 

  • Wil je extra financiële middelen werven?
  • Wil je fondsenwerving & sponsoring opzetten in jouw organisatie?

  • Wil je weten welke effecten fondsenwerving & sponsoring kan brengen?
  • Zoek je methoden om te komen tot nieuwe ideeën en andere oplossingen?

WBF helpt door:

         Workshops en trainingen op maat

       ►   Begeleiding en ondersteuning

        Advisering

 

WBF werkt voor:

         Stichtingen & Verenigingen / Vrijwilligersorganisaties

         Sociaal en Maatschappelijke initiatieven

         Non-profitorganisaties

       ►  Gemeenten en Welzijnsorganisaties

       ►  Bedrijven (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen /  MVO)
 

Advies en begeleiding

Naast scholing en training ondersteunt en begeleidt WBF in alle fasen van het proces bij het vinden van financiële steun door onder andere:

       ►  Het ontwikkelen van missie, visie en meerjarenbeleid

       ►  Het leiden van bijeenkomsten op maat voor besturen en vrijwilligers

       ►  Het oprichting van bijvoorbeeld een vriendenstichting

       ►  Het opzetten en uitvoeren van donateur- en sponsorcampagnes

 

Fondsenwerving en sponsorwerving is meer dan geld alleen!

Door planmatig met fondsenwerving en sponsoring aan de slag te gaan krijg je meer financiële mogelijkheden en je kunt je (droom)project misschien laten uitkomen. Fondsenwerving en sponsoring heeft echter nog veel meer positieve effecten. Het houdt bestuursleden en vrijwilligers up-to-date en fris in missie en visie. Het versterkt je imago en dat trekt weer nieuwe vrijwilligers aan en het motiveert mensen.

  

Welkom op de website van WBF fondsenwerving & sponsoring

 

Wiel Buijs

 

 

Voor meer informatie bel of mail gerust !

 

Trefwoorden

Fondsen, sponsoring, bedrijfsgiften, organisatieverandering, legatenmarketing, missie, visie, meerjarenbeleid, bestuursrecht, vrijwilligersondersteuning, giften, donaties, schenkingen, wet- en regelgeving, propositie onderzoek, wervingsactie, projectmanagement, doelgroepprofilering, database, Direct Mail, creativiteit, grote giften, MVO, Cause related marketing, presenteren, brainstormsessie, communicatie, SWOT-analyse, ethiek, briefing, certificering, besturen, organisatievormen, statuten, keurmerk, oprichten van vereniging of stichting, vriendestichting.

Home
Over WBF
Contactgegevens
Voor wie
Workshops
Advies & Begeleiding
Methodiek
Over Fondsenwerving
Vergoeding diensten
Relaties en links

© 2014 buijsconsult / WBF fondsenwerving & sponsoring | info@wbf-fondsenwerving.nl